encreuat.jpg (32504 bytes)

Per Sílvia Meseguer

 

I ara trobeu onze pobles de les nostres comarques (un té una falta d'ortografia)

 

M W M G O L M S J L Y M G T J K Y O G K

I O G T P G A A F L G Q Q R I G U Z C W

S E B R E H K W I A U J H E I Y M K E I

U M A O C U S D S C W R T X S N U E U D

E O E L N T A M R R A J J E S E F W C L

M N F A G V G Z H O S T R C F M E A C X

R T X C A W A U M F I R D D S I L K U P

L D Q E A F T J R C O Z J V M L Q D P M

F I Q N O E N H D T C P Y T E W V C O I

K T C I K B F V Q T E J L R Q A J N M N

H U Q A Z N S N I N G D O D R J R I K P

O Z A G G D I Z Y L O M E A T O M N Y B

O C D W I C Q A L S L A E E I B D A M O

X E T R C K R D P K M A S G C J Z C J R

F G Q S U O W E J F L S F B W K I F D O

Y E D K T K L T I G E C M R J R K Z V T

Z B O J B X X G M B K O F G A M N C J Y

V F A D U F S Y R O M L L F H N S T E C

M C L K Q T G E A W X T C H B B C S U U

L L E S O R H Q I H G M F M N I Z A Q V

(Preparat per Víctor Serret)