ff2000sfermin.jpg (34861 bytes)

Tots cantant abans de comenšar el "bou embolat"