Vallibona estrenó un museo dedicado a antiguos oficios

Nuestra associación Amics de Vallibona ha impulsado en esta población de la comarca de Els Ports, en colaboración con el Ayuntamiento, el primer museo del municipio, que está dedicado a los antiguos oficios. En el espacio que ocupaba la "escola de xiques", se han instalado cerca de treinta muñecos en diferentes escenas, que recuerdan algunas de las ocupaciones más habituales cuando Vallibona superaba los mil habitantes. Así, se puede contemplar a un herrero, un grupo de mujeres elaborando "toquillas", otras haciendo morcillas tras la "matança del porc", un labrador tirando de un caballo hecho con troncos, lavanderas, tejedoras... Asimismo, hay una maestra con un antiquísima mesa del profesor, dando clase a dos alumnas (en recuerdo de la antigua función de esta sala, recientemente restaurada y ahora cedida por el Ayuntamiento). Los vecinos de Vallibona han empezado a aportar algunos antiguos utensilios para completar los fondos de este museo etnológico donde también se exponen pinturas sobre la población creadas por Ernesto Querol. El museo ha sido muy visitado durante este mes de agosto, después de ser inaugurado por todo lo alto. En el acto inaugural, en plenas fiestas mayores,un grupo de mujeres cantaron canciones que aprendieron en esa misma sala cuando eran colegialas.

ff2000museucantant2.jpg (18556 bytes)

Les dones, cantant, en la inauguració del museu

El verano pasado, tuvo una gran acogida la exhibición por las calles de los oficios antiguos. Varios de los muñecos construidos por entonces fueron destinados al museo de Pena-Roja de Tastavins, población turolense hermanada con Vallibona desde hace seis siglos. El resto de muñecos ha pasado a formar parte del museo etnológico vallibonense.

J.Emili Fonollosa

ff2000museu2.jpg (20655 bytes)

La mestra, amb les seues alumnes

 

ff2000museuagueles.jpg (20272 bytes)

El grupet de dones que feien toquilla al Carrer Pla

 

OFICIS   ANTICS

LES PLEGADORES D'OLIVES DE VALLIBONA

Tere Izquierdo Salom i Pili Ibàñez Martí
                   
Paco Vives va ser qui ens va animar a posar en forma escrita la xarrada que vam fer a Vallibona amb motiu de la festa de la gent gran durant les festes de l'any passat. El treball inicial comprenia tot allò que fa referència al món de l'oli: la preparació de la terra i de l'arbre, la plega de l'oliva, els molins i les premses (molí amb força de sang, la premsa o molí de ging o giny, la premsa de barra i les premses hidràuliques), les eines de les premses, els oficis del molí i les mesures i recipients.

El nostre interès a l'hora de fer aquest escrit va ser i és impedir que totes aquestes paraules desapareguen, encara que la forma de plegar olives i moltes de les vivències que envoltaven aquesta faena hagen desaparegut.
Inicialment, aquest treball es va centrar en les poblacions de Santa Bàrbara (a la comarca del Montsià) i Rossell (al Baix Maestrat) on vam recollir les històries de plegadores d'aquests dos pobles. Quan vam saber que ens havien convidat a venir a Vallibona, vam parlar amb dos persones d'aquí que han sigut plegadores. Ens vam basar en elles per parlar de les plegadores d'olives de Vallibona.
La xerrada a Vallibona va tractar específicament sobre les plegadores d'aquí i com es preparava la terra i l'arbre. Encara que es parle en passat, s'ha de tenir present que moltes feines es fan actualment. A continuació, reproduïm el que ja vam dir i, al mateix temps, ampliarem una mica més la informació.

Preparació de la terra i de l'arbre

L'adobat: feina que es realitzava a la primavera i que consistia a repartir adobs orgànics -fem de matxo o d'ovella- per tota la plana, això és, per tot el tros.
Lo llaurat: feina que consistia a preparar la terra abans i després de la collita. Les eines que s'utilitzaven a l'hora de llaurar eren la xaruga o xeruga i la pollagana, la més primitiva de les quals era aquesta darrera. La diferència bàsica entre aquests dos estris és que la xaruga colgava la pedra i la pollagana la feia surar, és a dir, produïa un llaurat més superficial.
Esllemenar: aquesta acció permetia netejar els arbres de les rames seques o velles. Els hòmens que es dedicaven a aquesta feina s'anomenaven esllemenadors. En aquesta tasca s'emprava el sorrac.
Traure poll/llevar polls: traure els bordissets de les rames. Aquesta acció permetia deslliurar l'arbre dels brots que naixien al seu voltant o a la mateixa soca. També és coneguda l'expressió traure pollissos.
Esnovar/traure nous: netejar els arbres dels brots nous o rebrots que surten fora de lloc. El conjunt dels brots nous també es coneix amb el nom de mesa.
Espedregar: consistia a traure les pedres que molestaven abans de la recollida per tal que no es barregessen amb les olives.
Empostar/entaular: la temporada d'entaular era a l'octubre, després d'haver llaurat. La finalitat d'aquesta acció era deixar la terra plana per facilitar la recollida del fruit. Per a aquesta feina s'utilitzava la taula d'empostar que era una taula de fusta enganxada al matxo mitjançat els reculants. El pagès es plantava damunt de la fusta, cosa que li permetia dirigir l'animal. Si el pagès era prim, s'ajudava d'un altre home o d'unes pedres.


Les plegadores

Per tal d'informar-nos de qui eren i com vivien, vam parlar amb dos dones vallibonenques que van ser plegadores: Elodia Pla i Gumersinda Fonollosa.
Les plegadores d'olives de Vallibona baixaven a Tots Sants en carros carregats de menjar: patates, farinetes i després de matar el bacó a Nadal, tornaven a baixar amb botifarres i llonganisses.Baixaven fins a Rossell o la Sénia i allí venien a arreplegar-les els amos de les planes i les portaven fins a Tortosa o Santa Bàrbara que eren les dos poblacions on anaven més plegadores. Arribaven a passar mig any fora de casa.
Primer cobraven sis o set pessetes al dia, després ja es va arribar a cobrar més de deu pessetes.Per la nit es quedaven a la caseta fent puntilla, esvrivint o bé anaven de bureo, és a dir, anaven per les altres casetes o es quedaven a la caseta que estaven cantant i ballant.
Les colles que es van recollir són:
Elodia contava que alguns anys anava amb sa mare, Maria Conxa, i les seues germanes Maria i Lolita a plegar prop de Sant Rafel. Un altre any va anar tota la família. Una altra vegada amb ella també van anar Alberta i Maria de Querolet. Carme del Ribàs i Maria Torreta també eren plegadores.
El primer any que va anar a plegar a Santa Bàrbara, Gumersinda anava amb sa cosina Maria, Vicenteta les Voltes i Maria Antenera. Els altres anys anava amb Josefina i Maria de Querolet. A Tortosa va baixar amb Generosa.
També es va recollir que unes de les millors plegadores eren Dolores, la mare de Paco Vives, i Trinidat.
Per acabar, transcrivim dos textos on Elodia i Gumersinda ens conten alguns anècdotes del seu temps de plegadores.
Elodia Pla
Baixàvem del poble i pujàvem a arreplegar-nos a la Sénia en un carro i anàvem fins Tortosa. A Tortosa ens agafaven i anàvem a la muntanya. I allí, portàvem el menjar i ho portàvem tot i a plegar olives. Mos alçàvem de nit i quan es feia de dia ja havíem esmorzat les farinetes i a plegar olives. I quan es feia prop de la una, anava una i feia el dinar, cada dia anava una a fer el dinar. I allà a la una, ja plegàvem i estàvem de la una a les dos. I llavors ens tornàvem a posar fins de nit fosc. I ens quedàvem a una caseta i, mira, de nit, a bureo, a cantar i escriure, mira coses de joventut i avant. I a parlar dels nuvis i dels xics...
Gumersinda Fonollosa
A Santa Bàrbara un dia nosaltres cridàvem, i les altres ens contestaven: "D'on sou?", i sempre diem mentides: de Sant Mateu, de la Jana o Sant Jordi, d'allí que venie bé i natros vam dir: "De Vallibona". I resulta que les altres també eren del terme, d'aquí baix dels masos! Després ja no diem mentides, perquè un dia dient la veritat ens van trobar, si haguérem dit que érem de la Jana o Traiguera... no haguérem aclarit res! I al dir que érem de Vallibona, xiquet com se van alimentar!

Moli.jpg (7316 bytes)

LO FIDEVER

Lluís Yedra Cardona

Ai xiquet, a mi me traus de la carbonera i vaig ben desorientat -em digué mon iaio- Si vols parlar d'auficis i et vols divertir, vés a vore al fidever.
I tenie raó, Saturnino Meseguer Mas, amb els seus 90 anys (que es diu facilment) "és més viu que una centella". Els seus petits ulls denoten experiència "són més astuts que una rabosa". Però parlem del fidever que per això l'he anat a veure. Ell va apendre de fidever als 30 anys. El seu mestre va ser el seu sogre, que també era l'amo de la premsa.
Aquesta màquina la van fer a les moles de Cap d'Ombria i la van portar pel bosc de la Basseta. L'olla era de carrasca, l'eix de pi i la resta de roure. Sota l'olla hi havie el rall que donave forma als fideus. El primer que feien era mesclar aigua calenta i farina a la pastera amb una mica de llevat. Quan es feie una pasta consistent, la posaven a l'olla, prèviament untada amb oli. A l'olla hi solien posar una arrova valenciana, és a dir, dotze quilos i mig, però n'hi cavien quinze. La premsa premia la pasta amb un piló de cervera que encaixava perfectament dintre de l'olla i obligava a sortir per rall la pasta. Quan veia que tenien la mida desitjada, els tallava i els agafava amb un ramal de cànem. Després els estirava per a secar-los. Al final de la jornada treien el rall i el deixaven en un gibrell de fusta amb oli per a que no s'espatllés. Si es feia malbé, podie ser substituït temporalment per una criba.
Durant la guerra i postguerra, els fideus eren d'estraperlo, o sigui, il·legals, de contraban; perquè moldre blat per fer farina no estave tampoc permés. Per sort, Vallibona era l'únic lloc del Maestrat on es molie farina, i on es feien els fideus.
Solien cobrar 10 pessetes al dia perquè eren molt caritatius i acostumaven a donar fideus als pobres. Aquest és un dels motius pels quals no van tancar la premsa.
Encara que hi havien altres llocs on es feien fideus il·legalment, tenien encàrrecs de Madrid, Barcelona i fins i tot, un gallec que enviava constantment carregaments de fideus als fronts de la seva terra. A tot l'Estat Espanyol eren coneguts els fideus de Vallibona. Al cap d'uns anys de pertànyer a l'economia submergida, quan es va legalitzar la producció de fideus, Saturnino exclamà: Misión cumplida!
La primera fàbrica que van tenir estave al Cantal Gros, però un any les pluges ho van anegar tot i van haver de traslladar-se a Capdeviva.
Saturnino deia: - Fideus, només els fea bons jo, perquè treballava la pasta. Quan los bullien, los meus es feen més grossos. Los dels atres es desfeen.
I amb aquesta simpàtica intervenció, concloc aquest escrit sobre els oficis desapareguts a Vallibona.                        

back1_b.gif (9867 bytes)

1mailc.gif (2663 bytes)