HISTÒRIES A LA VORA DEL FOC

Per Paco Vives

                  A Jesús, on estic ara, es celebra des de fa uns anys la Fira de l’Oli. Val a dir que m’hi vaig sentir a gust a esta fira perquè en certa manera em va recordar a les nostres mares quan vaixaven a plegar aulives per estes planes. Encara hi ha famílies que recorden “les barcelles” de Vallibona com aquí li diuen a les plegadores d’aulives. 

                La Fira de l’Oli de Jesús són tres dies plens d’activitats, totes elles fent referència a l’oli. Hi ha diversos concursos: de fer all i oli, de plegadores d’aulives, de jotes versades, de tast d’oli, de plats cuinats... i moltes altres coses. Fins i tot este any van posar un molí molt antic que mogut per una burreta molia les aulives. Al costat van posar una caseta de camp, de les que hi han a les planes.

                  Jo sempre he tingut un cert respecte per les casetes de camp, perquè a més de servir de lloc on dormir, resguardar-se del fred i de la plutja, han estat també “escola” de cultura popular. Quan el llegir i escriure era privilegi d’uns pocs, la tradició oral, el contar-se les coses de pares a fills de viva veu, ha estat la manera de transmetre la saviesa d’una generació a una altra. Ma mare sempre em deia que plegar aulives era una feina molt pesada, però que les nits a la caseta de camp eren molt agradables, tothom tenia històries que contar. Vaig a contar-vos una d’estes històries  que corrien per les casetes de les planes de Tortosa. L’autor és el famós Doctor Secundino Sabaté i es titula:  

Dedicat als tortosins

com s’acaba la candela,

ans que’m quede encarcarat,

entrego a la vostra tutela

 

Teúrgia del Cremat 

Si voleu fer un bon cremat

que satirfague a tothom,

heu de tindre preparat

romer, sucre, café i rom.

 

Colliu un brot de romer

que sia fresc i aufanós;

si’l busqueu en un recer,

no estarà pixat de gos-

 

Compreu sucre refinat

de la millor canya dolça

después que treure del sac

tot el picat... de la mosca.

escolliu un bon café,

fent-lo en una olla escaldat,

filtrant-lo d’allò més bé

 

 

La veu dels forasters que aprecien Vallibona

 Per Paco Vives 

                Quan l’Associació Cultural Amics de Vallibona va rebre homenatge als antics oficis, Josep-Enric Peris i Vidal va escriure un poema per a la escena de la iaia que ciuda dels seus nets. A Josep Enric li va encantar aquella escena com també formar part del nostre Museu. Ara ens envia un poema dedicat als treballadors de la terra de Vallibona. Els forasters queden admirats del treball que van realitzar els nostres avanpassats representat en les parets que aguanten la terra dels bancals. Si hi ha pobles que tenen com un valor cultural les muralles, ben bé natros podem presentar com un patrimoni cultural vallibonenc els kilòmetres de parets que des de la serra fins al riu van construir per poder cultivat el trosset de terra més menut.

 

Als llauradors de Vallibona

 Treballadors de les nostres contrades

digneu-vos de mi aceptar

paraules emocionades

que així el cor em fa expresar 

Els secrets de la terra

tant de bé els coneixeu,

els del riu, la vall, la serra,

els del vent, sol, pluja i neu.

 

Terra esquerpà, terra ufana,

tot ho teniu controlat,

no existeix la idea vana,

vostre treball ho ha enlairat.

 

També més d’una vegada

i sense poder fer-hi res

el temps (de mala passada)

us ho ha deixat tot malmés.

 

Lluny de caure sense ganes,

lluny la desesperació,

començant amb quatre rames

heu trobat la solució.

 

Seguint amb vostra quimera

la terra bé us ho agraeix;

tan el cep com l’olivera,

amb la vostra cura creix.

 

  

Què bonic és contemplar-vos

amb un raïm a la ma!

és el plaer de guanyar-vos

un trofeu tant bo, tant sa.

 

Cada any us poseu a la fita

i no estalvieu la suor,

esperant que la collita

sempre pugui ser millor.

 

No us fa por el temps que sigui,

sempre aneu fins a la fi;

no és estrany que tothom digui

que aquí feu el millor vi.

 

Jo he rebut vostre missatge

homes d’una terra bona,

i us rendeixo homenatge

llauradors de Vallibona.

 

Joan-Enric Peris i Vidal

 

 

 CONTALLES DE LLUÍS YEDRA I TERE IZQUIERDO

 

A Vicent de Leonor i a sa fillola Mercedes, perquè són de Vallibona i perquè ens han contat estes històries.

TRES FILLES

Un pare tenie tres filles, casades, i van anar a son pare a explicar-li les queixes dels seus hòmens. La una diu:

-Pare, lo meu m’ha eixit molt jugador de cartes.

Lo pare li conteste:

-No patixques, filleta, que quan se li acabaran los diners ja no jugarà a cartes.

L’atra diu:

-Pare, lo meu és molt viciós, li agraden molt les dones.

-No patixques filleta, que quan serà vell, ja pedrà este vici.

L’última diu:

-Pare, lo meu m’ha eixit molt borratxo.

-Filleta, això no té cura, que quan més vell serà més beurà.

 

COSTURA

Una vegada a costura a una xica li van preguntar a la classe de Religió:

- ¿Qué es encarnarse?

I ella va contestar:

- Ponerse colorado.

 

CIGRONS

Anaen dos amics de camí i va entrar en la conversació el tema dels cigrons. Comencen a discutir que quins eren més grans.

- Al meu poble els cigrons són molt grans.

- Ai! Al meu, doblats.

- És que al meu són molt grans...

- Al meu, encara més grans.

Això que passen per un pont, i un li diu a l’atre:

-Escolta, qui diu mentides en passar per aquí cau daltabaix.

I l’atre conteste:

- Bé, els cigrons del meu poble, si fa no fa, com tots.

 

A ESCOLA

Vaig entrar a l'escola i tenia una amiga i fee un mes que hi havie entrat ella, teníem uns sis anys i va dir:

I jo vaig escriure una pàgina sancera i quan vaig anar a ensenyâ-li a la mestra, me va dir:

I allavons mos va castigar a una i a l'atra, a les dos castigades.

 

ESCOLANET

Hi havie un poble de la serra a on un capellà li pregunte a l’escolanet:

-Escolta, a quin dia estem de Quaresma?

-Al poble del costat fan Domenge de Rams.

-Pos, vés, toca a Glòria que no mos pàsson davant.

 

DÉU

Diu:

I l'atre diu:

-Xà, fote-mo-la, que mo'l faran anar a buscar.

 

FER LLENYA

Anaven un tio i un nebot a fer llenya a Vallivana i el tio li diu al nebot:

-Si mos ixquere el guàrdia forestal, què faríem?

-No passa res, tu li dónes estes tarongetes i jo mentres li fotré una destralada i el mataré. Lo posarem pel mig del bosc i ningú ho sabrà.

Mentrestant arribe el guàrdia, i el tio diu:

-Prengue estes tarongetes.

A la vegada que fee senyals amb el cap per a què li fotés una destralada. Lo nebot no li va fer res al guàrdia perquè eren amics. Quan se’n va el forestal, lo tio li diu al nebot:

- Per què no li has donat en la destral?

- Tenie sis de família, què hagueren fet los pobrets?

 

TEATRE

La primera vegada que vaig fer teatro vaig fer de caperucita roja, me provaen los vestits i eren per a una atra perquè jo no volia sortir i aquell dia me van fer sortir a mi, que no volia. Allavons ne vaig fer un atre, que hi havie un capellà que me va pegar una espenta que casi me va tirar baix de l'escenari. No el vaig poguer vore més ja.

 

 OUS

Hi havie una dona al poble que li va prometre mitja dotzena d’ous al senyor retor, però mai els hi donae. Al cap d’un temps li va dir la dona al retor:

- Los ous que li vaig prometre no els hi puc donar, perquè les gallines s’han pelat, s’han despost i s’han tornat lloques.

El retor li va contestar:

-Tres sants que no coneixia!

 

CARBONERS

Dos carboners estaen a la muntanya, fent carbó, clar, i de nit, per a sopar, estaen a fosques. Per a sopar tenien carn en pataques. Mentre menjaen dien lo que havien agafat per a repartir-se les tallades:

- Pataca, Bartolo!

- Pataca, Roman!

Havent acabat, un li diu a l’atre:

- T’enganyava, que quan te dia "pataca" agafava tallada.

- I jo també fea el mateix.

 

AIGUA A LA FONT

No hi havie aigua a les cases i havien d'anar los xiquets a buscar aigua a la font. I per cada casa que podie pagar, anaen los xiquests a portar cànters d'aigua quan sortien de col·lage. Jo també era un d'ells. Volíem anar sempre al carrer de dalt perquè mos donaen una perra més que al darrer de baix i tots volíem anar per a la tia Margarita per a guanyâ-mos quatre perretes. Quan mataen lo tocino, estàem tot lo dia portant aigua. Aquell dia mos guanyàem un jornal perquè te pagaen a quatre perres al carrer de baix i cinc al carrer de dalt i per un marraixó dos perres grosses, que volie dir quatre perres.

 

 

TEMPORERS

Va anar un grup de temporers a França a treballar, i quan un va afaitar-se li diu lo barber:

- Ara que me hi fixo, vostè és cutifí.

L’home va marxar pensant què havie volgut dir el barber i va preguntar-ho als amics. Li van dir que allò ere el pitjor i el més ofensiu que li podien dir a un home. Lo següent dia que es va afaitar, lo primer que li diu al barber és:

-Vostè és cutífí, la seua dona, cutifina, i els seus xiquets, cutifinets.

 

MATANÇA

Al temps de la matança dels bacons va arribar un foraster al poble i es va instal·lar a la fonda. Com que al poble faltaen les espècies per a farcir, va dir que n’ere representant i va fer apuntar tothom qui en volie. Passada una setmana, va dir que marxae a donar una volta, sense agafar abric ni res més, per a no aixecar sospites. Una vegada va marxar ja no va tornar més.

 

A CASTELLÓ

Vam anar a Castelló a arrancar-mos un quixal. Primer mos van dir que si mos portàem bé i no ploràem, aniríem a vore el port, l'estació i les coses que ny'haen per Castelló i jo no vaig plorar perquè no me'l van arribar a traure. I vam anar a vore el port de mar, que no havíem vist mai lo mar, i mos vam rentar les mans allí i vam dir:

Después vam anar a l'estació a vere el tren. I ny'haen aquells trens de panderola, aquells trens que arruixaen, en una màquina arruixadora de vapor. I quan vam arribar allí, quatre persones mirant la màquina, que no l'havien vista mai, i aquell sinyor encomença a fer anar la màquina i mos va arruixar a tots, en un bot, vam saltar fora al carrer.

I quan vam tornar a pujar al poble, hi havie una mestra que ere d'Alacant i va preguntar:

 

BONS AMICS

Dos molt bons amics se troben, i un fee molt mala cara. L’atre, que el coneixie molt bé, li pregunte què li passe. Després d’insistir una estona va aconseguir que l’atre amollés lo que no volie dir:

-És que avui hai anat a vendre la sogra i ningú me l’ha comprat.

-Que en demanaes molt?

-Res. Quede teua!

 

A PUNT DE MORIR

Un pare que tenie set fills estae a punt de morir. Cada dia li die als fills que no patiren, que quan moririe tindrien massa per a tots. Lo dia que va morir, van obrir la caixa per a vore el que els havie dixat, i van trobar set maces, una per a cada xic.

 

COMUNIÓ

Per al dia de la Comunió, te compraen unes sabates que te regalaen los tios o els padrins i, preu per preu, te compraen les més grans, un número u dos més llarg del peu, perquè aixins ja mos duraen. A mi me sortie la llana pels forats.

 

 CASAMENT

Quan se casae un viudo o una viuda, se casaen de matí, a la matinada, i feen l'esquellada, lligaen uns quants pots i anaen rodant pel poble detràs d'ells. I se die:

I s'enfadaen, los tenien a la porta del carrer i encara els havien de baixar a convidar i tot.

 

OLIVES

Una vegada un grapat de xiques van anar a plegar aulives. Estaen a la vora de la carretera i van vore passar un cotxe i una va dir:

back1_b.gif (9867 bytes)

1mailc.gif (2663 bytes)